product-photo

klej KPK

icon
Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
3 18,38 55,13 67,81 270(90)
5 17,71 88,57 108,94 450(90)
10 14,15 141,46 174,00 330(33)

LICO MIX KPK
Klej akrylowy do dekoracyjnych paneli kwarcowych.

Lico Mix KPK jest mieszaniną dyspersji kopolimerów akrylowych, środków modyfikujących i konserwujących oraz wody. Gotowa masa wykazuje dobrą przyczepność i dobre właściwości klejące. Stosowane dodatki poprawiają pracę z produktem oraz zwiększają jego wytrzymałość.Służy do przyklejania gotowych dekoracyjnych paneli kwarcowych LICO MIX PK do typowych podłoży budowlanych.

Opakowania (kg): 3, 5, 10
Waga palety w kg (ilość sztuk): 270(90), 450(90), 330(33)

LICO MIX KPK
Acrylic adhesive for decorative quartz panels.

Lico Mix KPK is a mixture of acrylic copolymer dispersions, modifying and preserving agents and water. The finished mass shows good adhesion and good adhesive properties. The additives used improve the work with the product and increase its durability. It is used to affix ready-made decorative LICO MIX PK quartz panels to typical construction surfaces.

Package (kg): 3, 5, 10
Package weight - kg (quantity): 270(90), 450(90), 330(33)

LICO MIX KPK
Acrylklebstoff für dekorative Quarzplatten.

Lico Mix KPK ist eine Mischung aus Acrylcopolymerdispersionen, Modifizierungs- und Konservierungsmitteln und Wasser. Die fertige Masse zeigt eine gute Haftung und gute Klebeeigenschaften. Die verwendeten Zutaten verbessern die Arbeit mit dem Produkt und erhöhen dessen Festigkeit. Es wird verwendet, um fertige dekorative Quarzplatten LICO MIX PK auf typische Baugrundlagen zu kleben.

Package (kg): 3, 5, 10
Package weight - kg (quantity): 270(90), 450(90), 330(33)

Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ