product-photo

farby-wewnetrzne

icon
Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
25 1,89 47,30 58,18 1050 (42)

LICO MIX SW
Zaprawa klejowa do zatapiania siatki na wełnie

Lico Mix SW to zaprawa klejowa do wtapiania siatki i szpachlowania powierzchni na wełnie mineralnej stosowana w metodzie lekkiej mokrej. Można ją stosowac również do wypełniania spękań oraz ubytków ścian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków oraz do mocowania lekkich profili dekoracyjnych. Składa się z selekcjonowanych wypałniaczy mineralnych, spoiw hydraulicznych, polimerowych oraz innych substancji modyfikujących, nadających jej odpowiednie parametry użytkowe i aplikacyjne. Specjalne dodatki utrzymują wodę technologiczną w zaprawie do momentu jej chemicznego związania i uniemożliwiają jej przeniknięcie do materiału termoizolacyjnego podłoża.

Opakowanie (kg): 25
Waga palety w kg (ilość sztuk): 1050 (42)

LICO MIX SW
GLUE MORTAR FOR FIXING MESH ON MINERAL WOOL

Mineral mortar for fixing mesh and substrate spackling on mineral wool; intended for application using light wet method. Can also be used for filling in wall cracks and damages indoors and outdoors, and for fixing light decorative profiles. The mortar comprises of select mineral fillers, hydraulic and polymer binders and other modifying substances providing appropriate utility and application parameters. Its special additives preserve the technological water in the putty until its chemical binding, and prevent its soaking into the thermal-insulating material of the substrate.
Average consumption: ~ 4,0-5,0 kg/m2.

Package (kg): 25
Package weight - kg (quantity): 1050 (42)

LICO MIX SW
KLEBEMÖRTEL ZUM EINBETTEN DES NETZGEWEBES AUF MINERALWOLLE

Dies ist ein Klebemörtel zum Einbetten und Verspachteln von Oberflächen auf Mineralwolle im Rahmen des leichten Nassverfahrens. Dieses Produkt kann zum Ausfüllen von Rissen und Fehlstellen an Wänden im Innen- und Außenbereich von Gebäuden wie auch zur Befestigung leichter Dekorationsprofile verwendet werden. Der Mörtel besteht aus ausgewählten mineralischen Füllstoffen, hydraulischen und polymeren Bindemitteln und anderen modifizierenden Substanzen, die ihm entsprechende Gebrauchs- und Applikationsparameter verleihen. Spezielle Additive halten das technologische Wasser im Mörtel, bis es chemisch gebunden ist und verhindern, dass dieser in das Untergrundisoliermaterial eindringt.
Durchschnittsverbrauch: ~ 4,0-5,0 kg/m2.

Package (kg): 25
Package weight - kg (quantity): 1050 (42)
Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ