product-photo

klej KSS1

icon
Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
25 1,62 40,55 49,88 1050(42)

LICO MIX SUPER STYK KSS1
Uniwersalny klej do płytek wzmocniony włóknami.

KLEJ TYPU C1TE

Żelowy klej do przyklejania płytek ceramicznych i gresowych normalnie wiążący o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym. Lico Mix SUPER STYK KSS1 służy do przyklejania płytek ceramicznych gresowych, terakoty, klinkieru i mozaiki. Klej jest mrozo- i wodoodporny, można go stosować zarówno wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych i czasowo wilgotnych, jak i na stabilnych powierzchniach pionowych ścian na zewnątrz budynków. Produkt dostarczany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.

Opakowania (kg): 25
Waga palety w kg (ilość sztuk): 1050(42)

LICO MIX SUPER STYK KSS1

LICO MIX SUPER STYK KSS1 is a cementitious, normal binding adhesive with reduced run-off and extended open time. The product is delivered in the form of a dry mixture of the highest quality cement binder, aggregates and specially selected modifiers.

Application: Gluing ceramic tiles, stoneware tiles, terracotta tiles, clinker tiles, etc. The adhesive is frost-resistant and waterproof, it can be used both inside buildings in dry and temporarily damp rooms, as well as on stable vertical surfaces of walls outside buildings.

Package (kg): 25
Package weight - kg (quantity): 1050(42)

LICO MIX SUPER STYK KSS1

LICO MIX SUPER STYK KSS1 ist ein normal bindender Zementkleber mit hoher Standfestigkeit und verlängerter Offenzeit. Das Produkt wird in Form einer Trockenmischung aus Zementbinder, Zuschlagstoffen und speziell ausgewählten Modifizierungsmitteln höchster Qualität geliefert.

Anwendung: Verkleben von Keramik-, Steingut-, Terrakotta-, Klinkerfliesen usw. Der Kleber ist frostsicher und wasserdicht. Er kann sowohl in Gebäuden in trockenen und vorübergehend feuchten Räumen als auch auf stabilen vertikalen Oberflächen außerhalb der Gebäude verwendet werden.

Package (kg): 25
Package weight - kg (quantity): 1050(42)

LICO MIX SUPER STYK KSS1

LICO MIX SUPER STYK KSS1 цементный клей, с нормальным схватыванием, сниженным стеканием и длительным сроком открытой выдержки. Продукт поставляется в виде сухой смеси высококачественного цементного вяжущего вещества, наполнителя и специально подобранных модифицирующих средств.

Применение: Приклеивание керамических, грэсовых плиток, терракоты, клинкера и т.п. Клей морозо- и водостойкий, может применяться как внутри зданий в сухих и временно влажных помещениях, так и на стабильных поверхностях вертикальных стен внутри зданий.

LICO MIX SUPER STYK KSS1

LICO MIX SUPER STYK KSS1 je normálne spájajúce cementové lepidlo so zníženým vertikálnym sklzom a predĺženou dobou zavädnutia. Výrobok sa dodáva ako suchá zmes najkvalitnejšieho cementového spojiva, kameniva a špeciálne vybraných modifikačných prostriedkov.

Použitie: Lepenie obkladov a dlaždíc z keramiky, kameniny, terakoty, slinku atď. Lepidlo je mrazuvzdorné a vodeodolné, môže byť použité vo vnútri budov v suchých a dočasne vlhkých priestoroch, a taktiež na stabilných vertikálnych plochách vonkajších stien.

Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ