product-photo

farby-wewnetrzne

icon
Grupa Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
Biała 7,5 8,45 63,40 77,98 675 (90)
15 7,47 112,09 137,87 495 (33)
A, B, C 7,5 11,50 86,23 106,06 675 (90)
15 10,52 157,80 194,09 495 (33)
D Ceny ustalane indywidualnie

LICO MIX LS
Farba gruntująca silikatowa

Farba gruntująca silikatowa Lico Mix LS jest podkładową farbą gruntującą na bazie szkła wodnego potasowego. Słuzy do gruntowania podłoży w systemach dociepleń Lico Mix ST uwzgledniając ich mniejsze zużycie i nadając jeszcze lepsze walory użytkowe. Stosować na typowych podłożach mineralnych takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton komórkowy, ceramika itp. Nie stosować na podłoża gipsowe oraz organiczne, np. na powłoki z farb dyspersyjnych (emulsyjnych), na drewno i materiały drewnopochodne. Można ja stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ma na celu wyrównanie chłonności, zwiększenie przyczepności oraz oddzielenie warstwy wyprawy tynkarskiej od podłoża nie zmniejszając paroprzepuszczalności. W wyniku procesów chemicznych łączy się trwale z podłożem mineralnym. Produkt dostarczany w kolorze białym lub wg palety barw producenta. Najlepszy efekt aplikacyjny uzyskuje się przez nakładanie szczotką malarską lub mechanicznie.

Opakowanie (kg): 7.5, 15
Waga palety w kg (ilość sztuk): 675(90), 495(33)

LICO MIX LS
SILICATE PRIMER

Priming paint based on potassium water glass and silicone resin water dispersion. The paint is used for priming substrates prior to applying LICO MIX silicate plasters. Can be applied on typical mineral substrates, such as: concrete, cement and cement-lime plasters, cellular concrete, ceramics, etc. Do not use on gypsum and organic substrates, e.g. coats of dispersion (emulsion) paints, wood and wood-based materials. Does not contain organic solvents. Its purpose is to compensate absorptiveness, increase adhesiveness and separation of the plaster layer from substrate, without reducing vapor permeability.
Average consumption: ~ 0,40-0,45 kg/m2 – per single application.

Package (kg): 7.5, 15
Package weight - kg (quantity): 675(90), 495(33)

LICO MIX LS
SILIKATGRUNDIERUNGSFARBE

Dies ist eine Grundierungsfarbe auf Basis von Wasserglaskalium und Wasserdispersion von Silikonharz. Die Farbe dient zur Grundierung des Untergrunds vor der Auftragung von LICO MIX Silikatputzen. Sie kommt bei solchen typischen mineralischen Untergründen wie Beton, Zementputze, Zement-Kalk-Putze, Zellbeton oder Keramik zum Einsatz. Sie darf nicht auf Gips- und organische Untergründe wie z. B. auf Beschichtungen aus Dispersionsfarben (Emulsionsfarben) wie auch auf Holz und holzähnliche Materialien aufgetragen werden. Diese Farbe enthält keine organischen Lösungsmittel. Sie dient zum Ausgleich des Absorptionsvermögens, Erhöhung der Haftfähigkeit und zur Trennung der Putzbeschichtungsschicht vom Untergrund, ohne die Dampfdurchlässigkeit zu verringern
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,40-0,45 kg/m2 – bei einmaliger Auftragung.

Package (kg): 7.5, 15
Package weight - kg (quantity): 675(90), 495(33)
Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ