product-photo

farby-wewnetrzne

icon icon icon icon
Grupa Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
A 25 10,83 270,84 333,13 600 (24)
B 25 12,72 318,09 391,25 600 (24)
C 25 16,39 409,67 503,89 600 (24)
D Ceny ustalane indywidualnie
SOK: kornik 2,0 mm, 3,0 mm SOB: baranek 1,5 mm, 2,0 mm

LICO MIX MAX PROTECT
Tynk silikonowy

Gotowa cienkowarstwowa masa tynkarska na bazie dyspersji silikonowych, kopolimerów organicznych, najnowszej generacji udoskonalonych dodatków ochrony powłoki, wyselekcjonowanych wypełniaczy mineralnych oraz pigmentów. Zastosowanie w formule tynku innowacyjnych środków ochrony powłoki oraz hydrofobizatorów, pozwala na uzyskanie szczelnej mikrostruktury tynku, zapewniając kompleksową i długotrwałą odporność na zabrudzenia oraz porastanie biologiczne. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości pigmentów i dodatków uszlachetniających odznacza się zwiększoną odpornością na promieniowanie UV oraz wysoką paroprzepuszczalnością. Oparty na nanotechnologii tynk zawiera cząstki aktywne które w reakcji ze światłem mają właściwości niszczące zabrudzenia, co oznacza, że będzie się on oczyszczał w naturalny sposób. Dodatkowo formuła tynku zapewnia lepszą elastyczność i odporność na uderzenia, uzyskaną dzięki obecności rozproszonych mikrowłókien wzmacniających tynk w całej objętości. Służy do ręcznego lub natryskowego wykańczania nowych i odnawianych podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ociepleń LICO MIX EPS/ MW (ETICS). Tynk dostępny jest w kolorze białym lub w kolorach wg palety barw Producenta.

Opakowanie (kg): 25
Waga palety w kg (ilość sztuk): 600 (24)

LICO MIX MAX PROTECT
SILICONE PLASTER

PRODUCT CHARACTERISTICS
Ready-to-use thin-layer plaster mass based on silicone dispersions, organic copolymers, the latest generation of improved coating protection additives, selected mineral fillers and pigments. The use of innovative coating protection agents and hydrophobizers allows to achieve tight microstructure of the plaster, providing comprehensive and long-lasting resistance to dirt and biological overgrowth (algae, fungi). Thanks to the use of the highest quality pigments and additives, it has an increased resistance to UV radiation and high vapor permeability. Based on nanotechnology, the plaster contains active particles that react with light to destroy dirt, which means it will clean itself naturally. In addition, the plaster's formula provides improved flexibility and impact resistance, achieved through the presence of dispersed microfibers that reinforce the plaster throughout.
INTENDED USE
Used for manual or spray finishing of new and renewed mineral substrates indoors and outdoors in LICO MIX EPS/MW insulation systems (ETICS). The plaster is used where increased resistance to abrasion, moisture or the risk of fungi and algae is required. Due to its high vapor permeability, it is particularly recommended for insulation work performed on mineral wool. The plaster is available in white and in the colours of the Manufacturer’s colour palette.

Package (kg): 25
Package weight - kg (quantity): 600 (24)

LICO MIX MAX PROTECT

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Hotová tenkovrstvová omietková hmota na báze silikónových disperzií, organických kopolymérov, najnovšej generácie vylepšených prísad na ochranu náterov, vybraných minerálnych plnív a pigmentov. Použitie inovatívnych prostriedkov na ochranu náterov a hydrofobizačných prípravkov v receptúre omietky umožňuje získať tesnú mikroštruktúru omietky, ktorá zabezpečuje komplexnú a dlhodobú odolnosť voči nečistotám a biotickým nárastom (riasy, plesne). Vďaka použitiu najkvalitnejších pigmentov a prísad sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti UV žiareniu a vysokou paropriepustnosťou. Omietka na báze nanotechnológie obsahuje aktívne častice, ktoré pri reakcii so svetlom vykazujú vlastnosti ničiace nečistoty, čo znamená, že sa omietka bude sama prirodzene čistiť. Receptúra omietky poskytuje lepšiu flexibilitu a odolnosť proti nárazu, získanú vďaka prítomnosti rozptýlených mikrovlákien, ktoré spevňujú omietku v celom objeme.
POUŽITIE
Používa sa na manuálnu alebo striekanú finálnu povrchovú úpravu nových a renovovaných minerálnych podkladov v interiéri/exteriéri v rámci tepelnoizolačných systémov LICO MIX EPS/MW (ETICS). Omietka je vhodná na použitie tam, kde sa vyžadujú zvýšené parametre odolnosti proti oteru a vlhkosti, alebo tam, kde je riziko vzniku plesní a rias. Due to its high vapor permeability, it is particularly recommended for insulation work performed on mineral wool. Omietka je dostupná v bielej farbe a vo farbách podľa farebnej škály Výrobcu.

LICO MIX MAX PROTECT

CХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Готова тонкошарова штукатурна маса на основі силіконових дисперсій, органічних співполімерів, покращених добавок останнього покоління для захисту покриття, підібраних мінеральних наповнювачів та пігментів. Використання інноваційних засобів захисту покриття та гідрофобізаторів у формулі штукатурки дозволяє отримати щільну мікроструктуру штукатурки, забезпечуючи комплексну та тривалу стійкість до забруднень та біологічного обростанню (водорості, грибки). Завдяки використанню пігментів найвищої якості та добавок оздоблення штукатурка характеризується підвищеною стійкістю до УФ-випромінювання і високою паропроникністю. Штукатурка на основі нанотехнологій містить активні частинки, які реагують зі світлом і мають брудоруйнівні властивості, а значить, вона буде очищатися природним шляхом. Крім того, формула штукатурки забезпечує кращу гнучкість і ударостійкість, отриману завдяки наявності дисперсних мікроволокон, які зміцнюють штукатурку по всьому об'єму.
ЗАСТОСУВАННЯ
Крім того, формула штукатурки забезпечує кращу гнучкість і ударостійкість, отриману завдяки наявності дисперсних мікроволокон, які зміцнюють штукатурку по всьому об'єму. Штукатурка використовується там, де потрібні підвищені параметри стійкості до стирання і вологостійкості, або там, де існує ризик утворення грибків і водоростей. Завдяки високій паропроникності особливо рекомендована для теплоізоляції на основі мінеральної вати. Штукатурка доступна в білому кольорі та в кольорах відповідно до колірної палітри виробника.

Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ