product-photo

LICO MIX SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Tytuł projektu:
„Opracowanie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności firmy Lico Mix Sp. z o.o.”

Okres realizacji projektu: od 15.07.2020r. – 30.11.2020r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup indywidualnych usług doradczych, które obejmować będą przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy Lico Mix Sp. z o.o., celem zwiększenie świadomości wzorniczej. W ramach AUDYTU WZORNICZEGO przeprowadzone zostaną następujące działania:

  1. Analiza wzornicza beneficjenta w zakresie: - oferty produktowej, - modelu biznesowego, - technologii, - struktury organizacyjnej, - procesów komunikacji, - strategii marketingowej, - zdefiniowania i charakterystyki klientów, - zdefiniowania i charakterystyki konkurencji, - zdefiniowania i charakterystyki kluczowych trendów branżowych.
  2. Analiza potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
  3. Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa,
  4. Analiza potencjału rynkowego.
W trakcie przeprowadzania audytu stosowane będą różnorodne techniki kreatywne i warsztaty, mające na celu zwiększenie świadomości wzorniczej w przedsiębiorstwie. Audyt wzorniczy zakończy się opracowaniem Raportu z audytu w formie tzw. STRATEGII WZORNICZEJ.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest głęboka diagnoza działalności Wnioskodawcy, jej potencjału i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa przemysłowego.

Planowane efekty projektu to:

  1. Wzrost sprzedaży nowych i ulepszonych produktów na rynkach krajowych i zagranicznych,
  2. Zwiększenie przychodów firmy dzięki wprowadzeniu na rynek nowych i ulepszonych produktów,
  3. Pozyskanie nowych klientów na rynkach krajowych i zagranicznych,
  4. Zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy Lico Mix.

Wartość projektu: 73 677,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 50 915,00 PLN

Projekt „Opracowanie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności firmy Lico Mix Sp. z o.o..” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0071/19), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ